Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 28/01/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 28η – Ιανουαρίου – 2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία Νέα