Διάθεση καυσοξύλων οξυάς για ατομικές ανάγκες των κατοίκων για το έτος 2024

Από το Δασαρχείο Μετσόβου, γνωστοποιείται ότι θα διατεθούν για τις ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων των Τ.Κ. Χρυσοβίτσας και Τ.Κ. Πέτρας καυσόξυλα οξυάς, που θα παραχθούν από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) από τις υλοτομίες συστάδων στο Δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου-Πέτρας-Σιτσαίνων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ακόλουθη, πλήρη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα

Accessibility