Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας καταστημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Μετσόβου


Διακηρύττει ότι:


Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 2 και 10 Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου, και του υπ’ αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος στο συγκρότημα του δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων στην Κοινότητα Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 77, 78 και 79/2020 αποφάσεις της αντίστοιχα.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Δείτε το σχετικό έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες:

Τελευταία Νέα