Ετικέτα: Μηλιά

  • Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Μηλιάς

    Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5…

  • Σύσταση δημοτικής ομάδας κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης

    Ο Δήμος Μετσόβου σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 23/2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών έχει προβεί στη σύσταση ομάδας κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης με σκοπό την καταγραφή αναγκών ευπαθών ομάδων ή…

Τελευταία Νέα