Ετικέτα: Καύσιμα

  • Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 02/03/2022

    Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς και ώρα 9πμ.

  • Προμήθεια καυσίμων έτους 2022

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022] Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

  • Προμήθεια καυσίμων έτους 2021

    Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων και…

Τελευταία Νέα