Ετικέτα: Καύσιμα

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2024

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024] Η Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2023

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023] Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

 • Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 02/03/2022

  Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς και ώρα 9πμ.

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2022

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022] Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2021

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων και…

Τελευταία Νέα