Ετικέτα: Επιστημονικός Συνεργάτης

  • Πλήρωση θέσεως επιστημονικού συνεργάτη

    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση Μίας (1) Θέσεως Επιστημονικού Συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Δείτε σχετικά το συνημμένο έγγραφο.

Τελευταία Νέα