Ετικέτα: Εγνατία

  • Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Εγνατίας

    Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ”, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μετσόβου για το έτος 2020, με κριτήριο…

  • Σύσταση δημοτικής ομάδας κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης

    Ο Δήμος Μετσόβου σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 23/2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών έχει προβεί στη σύσταση ομάδας κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης με σκοπό την καταγραφή αναγκών ευπαθών ομάδων ή…

Τελευταία Νέα

Accessibility