Ετικέτα: Δρόμοι

  • Βελτίωση βατότητας δρόμων Μεγάλου Περιστερίου

    Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 50.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών:…

  • Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Μηλιάς

    Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5…

Τελευταία Νέα