Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 31/05/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 13:30 (1:30μμ).

Τελευταία Νέα