Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 27/12/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία Νέα