Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 24/12/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10 π.μ.

Τελευταία Νέα