Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 22/11/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 10πμ. 

Τελευταία Νέα