Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 19/02/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 10πμ, διά περιφοράς.

Τελευταία Νέα