Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 16/12/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει υβριδικά (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) και ώρα 13:00 (1μμ)

Τελευταία Νέα