Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 16/09/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 13:00 (1:00μμ).

Τελευταία Νέα