Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 16/08/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς και ώρα 9 π.μ.

Τελευταία Νέα