Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 15/04/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 13:00 (1μμ).

Τελευταία Νέα