Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 15/02/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 11 π.μ.

Τελευταία Νέα