Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 12/12/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 12 το μεσημέρι.

Τελευταία Νέα