Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 08/06/2022

H συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 1μμ (13:00).

Τελευταία Νέα