Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 07/12/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς και ώρα 10:00π.μ.

Τελευταία Νέα