Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 06/08/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 11 π.μ.

Τελευταία Νέα