Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 05/04/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Τελευταία Νέα