Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 02/09/2020

Οικονομική

H συνεδρίαση έχει ορισθεί για τις 11πμ και θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Τελευταία Νέα