Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30/12/2020

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά περιφοράς, την 30η – Δεκεμβρίου – 2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία Νέα