Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30/11/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 30η –Νοεμβρίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility