Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 29/12/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 29η – Δεκεμβρίου – 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ. (17:00).

Τελευταία Νέα