Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 28/08/2020

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη, διά ζώσης (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η-Αυγούστου-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 5:00 μ.μ.

Τελευταία Νέα

Accessibility