Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 28/06/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 28η –Ιουνίου – 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 7:00 μμ (19:00).

Τελευταία Νέα