Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 27/12/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 27η – Δεκεμβρίου – 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μμ (13:00).

Τελευταία Νέα