Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 26/04/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 26η – Απριλίου – 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Τελευταία Νέα

Accessibility