Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 25/10/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 25η – Οκτωβρίου – 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μμ.

Τελευταία Νέα