Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 25/01/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 25η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6μμ (18:00).

Τελευταία Νέα