Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/07/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 24η –Ιουλίου – 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility