Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Απολογισμός 2019), 24/03/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 24η – Μαρτίου – 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ

Τελευταία Νέα