Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 23/05/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 23η – Μαΐου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα