Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 22/06/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 18η – Ιουνίου – 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Τελευταία Νέα