Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 21/12/2023 (2η)

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 21η –Δεκεμβρίου – 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μμ (17:30).

Τελευταία Νέα