Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 21/12/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 21η –Δεκεμβρίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility