Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 21/07/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 21η – Ιουλίου – 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μμ.

Τελευταία Νέα