Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 21/06/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 21η –Ιουνίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility