Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 20/10/2023 (1η)

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 20η –Οκτωβρίου – 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα