Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 19/07/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 19η – Ιουλίου – 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μμ (18:00)

Τελευταία Νέα

Accessibility