Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 18/02/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 18η – Φεβρουαρίου – 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μμ. (17:00).

Τελευταία Νέα