Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 16/03/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 16η – Μαρτίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ. (17:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility