Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/11/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 15η –Νοεμβρίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility