Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/03/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 15η –Μαρτίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00) .

Τελευταία Νέα