Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/02/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 14η – Φεβρουαρίου – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μμ (19:00).

Τελευταία Νέα