Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 12/09/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 12η – Σεπτεμβρίου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility