Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 12/02/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 18:00 (6μμ).

Τελευταία Νέα